środa, 15 marca 2017

referat

Wygłosiłem dziś na konferencji naukowej referat "Ocena przydatności kryteriów oddzielenia prawa konstytucyjnego i administracyjnego". Pozornie tematyka zupełnie nie jest związana z poezją dźwiękową, a jednak...

W referacie przywołałem zagadnienie rozróżnienia między poezją i muzyką. W sumie powiedziałem, że nie zawsze takie rozróżnienie jest oparte o jedno kryterium, i że istnieje obszar wspólny między tymi dziedzinami.

Wymieniłem m.in. kryteria historyczne (związane zarówno z dawnymi wydarzeniami i z tradycją), formalne i materialne (czyli gdzie i pod jaką nazwą coś się publikuje, ale też co jest w danej publikacji), jak też kryteria socjologiczne (istnienie środowisk zajmujących się jedną i drugą dziedziną). Na koniec dodałem o znaczeniu kryterium intuicyjnego, które jednak wynika z zastosowania kryteriów wcześniej wymienionych. Moim zdaniem można to odnieść zarówno do prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, jak też do poezji i muzyki (bez dalszego rozwijania tych rozważań ani zbyt bezpośredniego snucia analogii :) ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz