sobota, 4 marca 2017

Takahashi Shinkichi

Książka: M. Melanowicz, Literatura japońska, tom trzeci - Poezja XX wieku, teatr XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Podrozdział nosi tytuł "Dadaizm i zen: Takahashi Shinkichi". Czyli wszystko rozumiemy. Autor interesuje się dadaizmem, znajduje jego podobieństwa do filozofii zen, potem wręcz dostrzega, że zen mu wystarcza. Polecam książkę, tego poetę oraz dadaizm i zen!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz